คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ ติดตามการดำเนินงาน อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

schedule visibility
23
share

แชร์

คณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ที่อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่วัดศิริบุรีวังแสง ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการขับเคลื่อนระดับหน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยมี พระธรรมวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม คณะสงฆ์ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5

 

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม และคณะสงฆ์ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ด้วยดีตลอดมา และในขณะเดียวกัน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก็ได้ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านร่มเย็น) โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข หรือ โครงการพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5

 

ซึ่งเป็นการบูรณาการ การทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ไปพร้อมกัน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบทบาทการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสงบ ความสุข ความมั่นคงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com