ขอนแก่นจัดจิตอาสา ปลูกป่าแก้ปัญหาภัยแล้ง

schedule visibility
0
share

แชร์

ชาวอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าและสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ชะลอและกักเก็บน้ำในฤดูฝนแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

ขอนแก่นจัดจิตอาสา ปลูกป่าแก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  ที่ ลำห้วยแก หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแวงใหญ่ เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ โดยมี นายไชยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นสัก  ต้นพยุง ต้นมะค่าโมง ต้นยางนา ต้นมะขาม และต้นคูณ เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น วาระที่ 8 ลดปัญหาโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกิจกรรมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์
นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ กล่าวว่า ในภาพรวมการดำเนินการจัดสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้ำในฤดูฝน โดยโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น เป็นฝ่ายวางแผน เพื่อชี้เป้าให้กับอำเภอ ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าพื้นที่ใดที่เหมาะในการจัดทำฝายชะลอน้ำในลำห้วยต่างๆ ส่วนในพื้นที่ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจะใช้การขอความร่วมมือจากชาวบ้าน โดยหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ โดยจังหวัดจะสนับสนุนกำลังพลในการปฏิบัติงาน และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการหน่วงน้ำที่อยู่ในลำห้วยสาขา และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีภาวะฝนแล้งนาน 3-5 ปี หรือในกรณีที่ไม่เกิดสภาวะภัยแล้ง ซึ่งการสร้างฝายจะสามารถช่วยชะลอน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาแก่ประชาชน

 

ขอนแก่นจัดจิตอาสา ปลูกป่าแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

ขอนแก่นจัดจิตอาสา ปลูกป่าแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com