การประชุมกรรมการบริหารสมัยสามัญ วัดยานนาวา

schedule visibility
0
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมกรรมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดยานนาวา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพระเถรานุเถระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระเจ้าหน้าที่ ไวยาวัจกร เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการปฏิบัติศาสนกิจและพิจารณาการพัฒนาศาสนกิจทั้ง 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาศาสนกิจ ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ระเบียบมติมหาเถรสมาคม จารีตวัฒนธรรมประเพณี บูรณาการงานเพื่อพัฒนาพระอาราม และเกื้อกูลแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติสืบไป

 

| ติดตามทุกประเด็นข่าวเด่นได้ที่นี่ >> www.worldbuddhisttv.com/ข่าวเด่นWBTV

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com