กองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วย ผู้เปราะบางฯ

schedule visibility
0
share

แชร์

กองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วย ผู้เปราะบางฯ

 

เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2566 กองทุนสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงโดย พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พระครูปิยธรรมธีราภรณ์ รักษาการเจ้าคณะตำบลดงดินแดง ,ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม นมกล่อง อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป  มอบให้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่ายผู้พิการ ผู้ป่วยไร้ญาติ ในตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จำนวน 7 ราย

 

กองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วย ผู้เปราะบางฯ

 

โดยมี พระครูประสิทธิ์ศาสนการ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ,พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบล ชอนสมบูรณ์ เขต 2, พระครูวาปีรัตนวิบูล เจ้าคณะตำบลชอนสารเดช ,พระครูอัมพาสราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองม่วง ,พระครูใบฎีกาประวิทย์ กิตฺติวิริโย รักษาการเจ้าคณะตำบลชอนสมบูรณ์ เขต 1, พระอธิการสมศักดิ์ ฐานุตฺตโร รักษาการเจ้าคณะตำบลยางโทน ,พระอธิการวิโรจน์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบ่อดินสอพอง ,พระภพกร ฐานกโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลชอนสารเดช เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และ ปลัดอาวุโส อำเภอหนองม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กิ่งกาชาด อำเภอหนองม่วง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมออกตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของในการนี้ด้วย

 

กองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วย ผู้เปราะบางฯ

 

กองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วย ผู้เปราะบางฯ

 

กองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ อ.หนองม่วง ลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วย ผู้เปราะบางฯ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com