กระทรวงวัฒนธรรมเปิด “ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง”

schedule visibility
28
share

แชร์

กระทรวงวัฒนธรรมเปิด “ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง”

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดตัว โครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ที่ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า จากวิกฤติสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจภาคชุมชนซบเซา ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือน

 

กระทรวงวัฒนธรรมเปิด “ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง”

 

โดยเฉพาะตลาดชุมชนทั่วประเทศ จนหลายแห่งต้องปิดตัวลง กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงเห็นความสำคัญของการฟื้นวิกฤติดังกล่าว และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น จึงดำเนินโครงการคัดเลือก 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยคัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1.ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

2.ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จ.เพชรบุรี

3.ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จ.ราชบุรี

4.ตลาดน้ำคลองแห จ.สงขลา

5.ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

6.ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม มาต่อยอดเพิ่มศักยภาพตลาดน้ำ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

รองปลัด วธ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ วธ.ได้เปิดตัวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งแรก โดยจะได้รับการโปรโมตวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ จุดเด่นเอกลักษณ์ของตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำและเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง นำเสนอตลาดชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรม ทั้งสินค้าและบริการ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่หลากหลายน่าสนใจ

โดยความโดดเด่นของตลาดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพื้นที่ของวัดเป็นตลาดบก และอีกส่วนเป็นแพถาวร ตลาดน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดบริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

 

ข้อมูล : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 

กระทรวงวัฒนธรรมเปิด “ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง”

 

กระทรวงวัฒนธรรมเปิด “ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง”

 

กระทรวงวัฒนธรรมเปิด “ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง”

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com