“กรมสมเด็จพระเทพฯ”พระราชทานผ้าไตร ทอดผ้าป่าการกุศล ณ วัดโพนงาม จ.ฉะเชิงเทรา

schedule visibility
1
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ที่ศาลาค่ายพุทธบุตร วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อทอดผ้าป่าการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำผ้าไตรพระราชทาน จำนวน ๑ ไตร ทอดถวายแด่ พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน ร่วมในพิธี

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดผ้าป่าการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดี ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๐ ปี ตรงกับวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระปัญญาวิสุทธิโมลี

 

          ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นถวายธูปเทียนแพ สักการะพระปัญญาวิสุทธิโมลี ประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา ประธาน ถวายผ้าไตรพระราชทาน จำนวน ๑ ไตร และถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป โดยคณะสงฆ์ถวายพระพร อนุโมทนาเพื่อเป็นมิ่งขวัญ สิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

ในโอกาสมิ่งมงคล ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดผ้าป่าการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดี ในครั้งนี้ จึงเป็นดังการทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ส่งเสริมศีลธรรม ความร่มเย็นแห่งใจ เพราะธรรม คือน้ำทิพย์แห่งความเมตตา กรุณา และปัญญา ก่อให้เกิดคุณูปการแห่งการสร้างโอกาส ความหวัง เสริมพลังสู่สังคมที่เท่าเทียม และพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ตามปณิธานของทั้ง ๒ มูลนิธิ ที่เป็น “สะพานแห่งการให้” คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดย มูลนิธิอานันทมหิดล เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ด้วยพระเมตตา ห่วงใยราษฎรของพระองค์ด้านสุขอนามัยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ จึงทรงให้ความสำคัญกับการผลิตแพทย์และนักสาธารณสุขศาสตร์

 

          ภายหลังเสร็จพิธี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา รอบการกุศลพิเศษ โดยมียอดจำหน่าย ๒๓,๕๐๐บาท รายได้ทั้งหมดนำสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิรามาธิบดี และมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๖ทุน เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐บาท แก่นักเรียน ตามโครงการเด็กดี มีคุณธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ๑๒ชนิด จำนวน ๑๒๐ชุด ให้กับผู้ที่มาร่วมในพิธี

 

ข้อมูล : กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

Link>>>https://bit.ly/352I9jK

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com