กรมศิลป์ฯ สำรวจพระพุทธรูปวัดอรุณฯ – วิหารวัดแจงร้อน ชำรุด

schedule visibility
1
share

แชร์

กรมศิลปากรสรุปสาเหตุใช้วัสดุผิดประเภทซ่อม ‘พระพุทธรูปโบราณ’ วัดอรุณ -วัดแจ้งร้อน ชำรุดเสียหายหนัก

 

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกองโบราณคดี กรณีพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัย บริเวณพระระเบียง พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม และพระพุทธรูปหินทราย วัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เกิดความชำรุดเสียหาย

 

กรมศิลป์ฯ สำรวจพระพุทธรูปวัดอรุณฯ – วิหารวัดแจงร้อน ชำรุด

พระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัย บริเวณพระระเบียง พระอุโบสถวัดอรุณฯ

 

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2564 วัดอรุณราชวรารามเคยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากรเกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณ์พระระเบียง พระพุทธรูป และจิตรกรรมฝาผนังภายในพระระเบียง วัดอรุณราชวราราม กรมศิลปากรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี เข้าสำรวจสภาพความชำรุดเสียหายของพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณปางมารวิชัย และจิตรกรรมกรรมฝาผนังบริเวณพระระเบียง พบว่าความชำรุดดังกล่าวเกิดจากการใช้วัสดุผิดประเภทในการซ่อมแซม ทำให้เกิดความชื้น ซึ่งกรมศิลปากรได้แจ้งสาเหตุของความชำรุดเสียหายดังกล่าวกับทางวัดเรียบร้อยแล้ว โดยทางวัดจะเป็นผู้ดำเนินการใช้งบประมาณของทางวัดในการบูรณะ

 

กรมศิลป์ฯ สำรวจพระพุทธรูปวัดอรุณฯ – วิหารวัดแจงร้อน ชำรุด

พระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัย บริเวณพระระเบียง พระอุโบสถวัดอรุณฯ

 

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีสภาพความชำรุดเสียหายพระพุทธรูปหินทราย ภายในวิหารวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะนั้น ปี พ.ศ. 2565 กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสภาพพระพุทธรูป พบว่ามีปัญหาจากความชื้นและเกลือขั้นรุนแรง จึงได้ให้คำแนะนำทางวัดถึงแนวทางการซ่อมแซม ซึ่งในการอนุรักษ์ประติมากรรมประเภทหินทราย จะต้องรีบลดความชื้นโดยด่วน ก่อนที่จะดำเนินการบูรณะในขั้นตอนต่อไป

กรมศิลป์ฯ สำรวจพระพุทธรูปวัดอรุณฯ – วิหารวัดแจงร้อน ชำรุด

 

กรมศิลป์ฯ สำรวจพระพุทธรูปวัดอรุณฯ – วิหารวัดแจงร้อน ชำรุด

 

กรมศิลป์ฯ สำรวจพระพุทธรูปวัดอรุณฯ – วิหารวัดแจงร้อน ชำรุด

พระพุทธรูปหินทราย วัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

 

กรมศิลป์ฯ สำรวจพระพุทธรูปวัดอรุณฯ – วิหารวัดแจงร้อน ชำรุด

พระพุทธรูปหินทราย วัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

 

กรมศิลป์ฯ สำรวจพระพุทธรูปวัดอรุณฯ – วิหารวัดแจงร้อน ชำรุด

พระพุทธรูปหินทราย วัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com