กรมการศาสนา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช26 มิ.ย.

schedule visibility
1
share

แชร์

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙โดยมีคณะสงฆ์วัดทองธรรมชาติ ร่วมในพิธี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช ๒๕๖๔ ความว่า เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แพร่ระบาด สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช

๑. งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ

๒. งดการเข้าถวายเครื่องสักการะ และการลงนามถวายสักการะที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๓. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ตามที่เคยปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ภายใต้มาตรการของทางราชการ แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น

ด้วยประกาศข้างต้น กรมการศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมสนองพระเดชพระคุณมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

ข้อมูล : กรมการศาสนา

Link>>>https://bit.ly/3x5mAeM

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com