สมเด็จพระมหาธีราจารย์ “เขมังกรธรรม พระมหาเถระผู้ปฏิบัติธรรมสู่ความเกษมของชาวโลก ”
พุทธคุณ…พุทธCool“ยุวชน จิตอาสา พลังเยาวชน หัวใจโพธิสัตว์” เสถียรธรรมสถาน
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระสุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูปทุมภาวนาจารย์ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูมงคลวรวัฒน์ วัดเทพมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูอมรชัยคุณ อาศรมธรรมทายาท จังหวัดนครราชสีมา

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com