ตัววิ่ง

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปริยัติธรรม (พระธรรมวชิรโมลี) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ : 010-0-43561-0 สาขายานนาวา ชื่อบัญชี : โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ (เพื่อใช้ในกิจการนักเรียน) ทำบุญได้ที่ พระครูอาทรประสิทธิโสภณ 089-209-2472 พระครูสังฆรักษ์เอกชัย อภิชยญาโณ 061-515-6263

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล รับเป็นเจ้าภาพโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดยานนาวา สามารถร่วมทำบุญโดยโอนผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี : 054-1-143-59-9 ชื่อบัญชี : วัดยานนาวา (กองทุนบูรณะพระอุโบสถ) ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัดยานนาวา โทรศัพท์ : 02-672-3216

ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะ11ยอดมหามงคล ยอดปราสาทมณฑป ยอดซุ้มประตู และยอดหอพระไตรปิฏก ของวัดยานนาวา พระอารามหลวง ร่วมทำบุญโดยโอนผ่านบัญชี ธ.ไทยพานิช ชื่อบัญชี : วัดยานนาวา (ฝ่ายสาธารณูปการ) เลขที่บัญชี : 054-273154-9 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัดยานนาวา โทรศัพท์ : 02-672-3216

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com