menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

“สังฆะ เพื่อสังคม”

access_time
07/06/2021
remove_red_eye
94
คณะสงฆ์ จ.อำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัด
             เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่บริเวณด้านหน้าห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เมตตามอบเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบ โดยมี นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และข้าราชการพนักงานในสังกัด เข้าร่วมในพิธีรับมอบ
ซึ่ง เครื่องอุปโภค-บริโภค มีจำนวน ๑๐๐ ชุด ประกอบด้วย ,ข้าวสาร, ถุงยังชีพ ,หมอน ,น้ำดื่ม ,พัดลมตั้งพื้น 22ตัว,ผ้าห่ม และปัจจัย เป็นเงินสด จำนวน ๑๙,๗๐๕ บาท
             
           ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ “สังฆะ เพื่อสังคม” ขึ้น เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตลอดจนเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มอบให้กับผู้ที่ประสับปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญจะเป็นผู้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการส่งมอบในวันนี้และคัดเลือกเป้าหมายผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปให้การช่วยเหลือ
 
 
“สังฆะ เพื่อสังคม” ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
Data not found
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE