menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

access_time
13/02/2021
remove_red_eye
60
หมวดหมู่ :
"การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและการศึกษาดูงานจะช่วยยกระดับและสร้างกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือหัวใจแห่งการพัฒนา จากโครงการพระธรรมทายาทในอดีต ได้พัฒนาพระนักเทศน์ทั่วประเทศ และพระมหาประนอม... คือ หนึ่งในพระธรรมทายาท ที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพระธรรมทายาท สานต่อคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสันติสุขของโลก"

"การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและการศึกษาดูงานจะช่วยยกระดับและสร้างกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือหัวใจแห่งการพัฒนา จากโครงการพระธรรมทายาทในอดีต ได้พัฒนาพระนักเทศน์ทั่วประเทศ และพระมหาประนอม... คือ หนึ่งในพระธรรมทายาท ที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพระธรรมทายาท สานต่อคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสันติสุขของโลก"

 

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พระธรรมทายาท รุ่นภิกษุใจสิงห์

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิขุ ๒๕๕๙-๒๕๖๑

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
pariwisut@gmail.com
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน
"จากการสนับสนุนส่งเสริมของพระครูพิทักษ์นันทคุณให้พระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสเข้าอบรมกับโครงการพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๕ ล่วงไปจนถึงรุ่นที่ ๒๐ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการที่ต้องยุติลง ส่งผลให้พระธรรมทายาทรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ ต่อยอด เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้งอกงามอยู่ในใจผู้คน ควบคู่ไปกับการสานต่องานด้านพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม โดยนำหลักพระศาสนามาเป็นแนวทาง"
remove_red_eye 269
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 21 มกราคม 2021
pariwisut@gmail.com
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระเทพสิทธิมงคล วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง
"ภารกิจเลือกตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการเลือกส่งเสริมการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ มากมายของพระเทพสิทธิมงคล ยังเป็นกิจกรรมสำคัญ แม้ว่าปัจจุบันท่านจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่หาได้หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยวิริยะอุตสาหะที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา และพัฒนาการศึกษาให้เยาวชน พระเทพสิทธิมงคล พระนักพัฒนาร่มธรรมฝั่งอันดามัน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ"
remove_red_eye 233
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 18 มกราคม 2021
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE