menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย

access_time
18/01/2021
remove_red_eye
345
หมวดหมู่ :
"กว่า ๓๐ ปีมาแล้ว ที่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา ได้หยั่งรากลงสู่จิตใจของชาวเชียงแสนเสมอมา ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายปกคลุมไปทั่วดินแดนเชียงแสน ซึ่งแน่นอน ผลสัมฤทธิ์อันยิ่งยวดนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ท่านได้ผ่านการอบรมโครงการพระธรรมทายาทนั่นเอง"

"กว่า ๓๐ ปีมาแล้ว ที่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา ได้หยั่งรากลงสู่จิตใจของชาวเชียงแสนเสมอมา ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายปกคลุมไปทั่วดินแดนเชียงแสน ซึ่งแน่นอน ผลสัมฤทธิ์อันยิ่งยวดนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ท่านได้ผ่านการอบรมโครงการพระธรรมทายาทนั่นเอง"

พระพุทธิญาณมุนี

วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๔

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ
พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
pariwisut@gmail.com
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน
"จากการสนับสนุนส่งเสริมของพระครูพิทักษ์นันทคุณให้พระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสเข้าอบรมกับโครงการพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๕ ล่วงไปจนถึงรุ่นที่ ๒๐ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการที่ต้องยุติลง ส่งผลให้พระธรรมทายาทรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ ต่อยอด เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้งอกงามอยู่ในใจผู้คน ควบคู่ไปกับการสานต่องานด้านพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม โดยนำหลักพระศาสนามาเป็นแนวทาง"
remove_red_eye 269
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 21 มกราคม 2021
pariwisut@gmail.com
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระเทพสิทธิมงคล วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง
"ภารกิจเลือกตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการเลือกส่งเสริมการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ มากมายของพระเทพสิทธิมงคล ยังเป็นกิจกรรมสำคัญ แม้ว่าปัจจุบันท่านจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่หาได้หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยวิริยะอุตสาหะที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา และพัฒนาการศึกษาให้เยาวชน พระเทพสิทธิมงคล พระนักพัฒนาร่มธรรมฝั่งอันดามัน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ"
remove_red_eye 234
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 18 มกราคม 2021
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE