menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูโสภณคุณาทร วัดคลองเปล จังหวัดสงขลา

access_time
21/01/2021
remove_red_eye
329
หมวดหมู่ :
พระครูโสภณคุณาทร คือพระนักพัฒนาที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา สู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จ จนได้รับรางวัลต้นแบบในการพัฒนาบุคลากร ทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ พระครูโสภณคุณาทรยึดในคำปฏิญาณตนที่ว่า “เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ขอปฏิบัติตามอุดมคติที่ตั้งเอาไว้ เมื่อมรณภาพ ร่างกายมอบให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดวงตามอบให้สภากาชาดไทย และขอมอบดวงใจ มอบถวายเป็นพุทธบูชา”

พระครูโสภณคุณาทร คือพระนักพัฒนาที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา สู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จ จนได้รับรางวัลต้นแบบในการพัฒนาบุคลากร

ทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ พระครูโสภณคุณาทรยึดในคำปฏิญาณตนที่ว่า “เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ขอปฏิบัติตามอุดมคติที่ตั้งเอาไว้ เมื่อมรณภาพ ร่างกายมอบให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดวงตามอบให้สภากาชาดไทย และขอมอบดวงใจ มอบถวายเป็นพุทธบูชา”

 

พระครูโสภณคุณาทร

วัดคลองเปล จังหวัดสงขลา

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๒

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
pariwisut@gmail.com
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน
"จากการสนับสนุนส่งเสริมของพระครูพิทักษ์นันทคุณให้พระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสเข้าอบรมกับโครงการพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๕ ล่วงไปจนถึงรุ่นที่ ๒๐ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการที่ต้องยุติลง ส่งผลให้พระธรรมทายาทรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ ต่อยอด เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้งอกงามอยู่ในใจผู้คน ควบคู่ไปกับการสานต่องานด้านพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม โดยนำหลักพระศาสนามาเป็นแนวทาง"
remove_red_eye 269
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 21 มกราคม 2021
pariwisut@gmail.com
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระเทพสิทธิมงคล วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง
"ภารกิจเลือกตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการเลือกส่งเสริมการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ มากมายของพระเทพสิทธิมงคล ยังเป็นกิจกรรมสำคัญ แม้ว่าปัจจุบันท่านจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่หาได้หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยวิริยะอุตสาหะที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา และพัฒนาการศึกษาให้เยาวชน พระเทพสิทธิมงคล พระนักพัฒนาร่มธรรมฝั่งอันดามัน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ"
remove_red_eye 233
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 18 มกราคม 2021
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE