menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูมงคลวรวัฒน์ วัดเทพมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ

access_time
13/02/2021
remove_red_eye
160
หมวดหมู่ :
"ในสภาพสังคมที่ความเจริญทางวัตถุและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอด ค่อยๆ ถีบส่งให้ผู้คนห่างไกลจากวัด ออกจากศีลธรรมขึ้นทุกขณะ ทว่ายังมีพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่คงยึดมั่น แนวแน่ในทางปฏิบัติ และอุทิศตน ทำงานพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมะขับเคลื่อนสังคมให้เดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม พระครูมงคลวรวัฒน์แห่งวัดเทพมงคล พระนักพัฒนาแห่งเมืองอำนาจเจริญ"

"ในสภาพสังคมที่ความเจริญทางวัตถุและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอด ค่อยๆ ถีบส่งให้ผู้คนห่างไกลจากวัด ออกจากศีลธรรมขึ้นทุกขณะ ทว่ายังมีพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่คงยึดมั่น แนวแน่ในทางปฏิบัติ และอุทิศตน ทำงานพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมะขับเคลื่อนสังคมให้เดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม พระครูมงคลวรวัฒน์แห่งวัดเทพมงคล พระนักพัฒนาแห่งเมืองอำนาจเจริญ"

 

พระครูมงคลวรวัฒน์

วัดเทพมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๒

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
pariwisut@gmail.com
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน
"จากการสนับสนุนส่งเสริมของพระครูพิทักษ์นันทคุณให้พระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสเข้าอบรมกับโครงการพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๕ ล่วงไปจนถึงรุ่นที่ ๒๐ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการที่ต้องยุติลง ส่งผลให้พระธรรมทายาทรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ ต่อยอด เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้งอกงามอยู่ในใจผู้คน ควบคู่ไปกับการสานต่องานด้านพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม โดยนำหลักพระศาสนามาเป็นแนวทาง"
remove_red_eye 261
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 21 มกราคม 2021
pariwisut@gmail.com
พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระเทพสิทธิมงคล วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง
"ภารกิจเลือกตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการเลือกส่งเสริมการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ มากมายของพระเทพสิทธิมงคล ยังเป็นกิจกรรมสำคัญ แม้ว่าปัจจุบันท่านจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่หาได้หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยวิริยะอุตสาหะที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา และพัฒนาการศึกษาให้เยาวชน พระเทพสิทธิมงคล พระนักพัฒนาร่มธรรมฝั่งอันดามัน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ"
remove_red_eye 227
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 18 มกราคม 2021
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE