menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

"ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส." ร่วมกับ "บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด" มอบกัปปิยภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ

access_time
27/08/2021
remove_red_eye
131

          เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายฯ มอบหมายให้ พระมงคลวชิราการ เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ,พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อม คณะทำงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์บริษัทเนเจอร์กิฟ โดย ดร.กฤษดา - คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ และครอบครัว มีกุศลเจตนาถวายเพื่อร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ในนามฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และภาคีเครือข่าย มอบถวายแก่ศูนย์พักคอย ของวัด ๓ แห่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักคอย

 

๑.ศูนย์พักคอยวัดลาดปลาเค้า มี พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าคณะเขตลาดพร้าว เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เป็นผู้รับมอบ

๒.ศูนย์พักคอยวัดปากบ่อ มีพระครูวรกิจจาทร เจ้าคณะสวนหลวง เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ เป็นผู้รับมอบ

๓.ศูนย์พักคอยวัดสะพาน มีพระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์

 

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE