menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

ที่มาของโครงการ

access_time
18/01/2021
remove_red_eye
205
โครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและทันสมัย สร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหารายการ ให้มีความน่าสนใจต่อผู้รับชมรายการธรรมะ

          โครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและทันสมัย สร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหารายการ ให้มีความน่าสนใจต่อผู้รับชมรายการธรรมะ รายการเกี่ยวกับศาสนกิจคณะสงฆ์ รวมทั้งการเข้าถึง และรับชมเนื้อหาได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางแพลตฟอร์มสื่อใหม่ เพื่อให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ สร้างสื่อสาระธรรมะเพื่อประโยชน์และสันติสุขของชาวโลก หยุดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี นำเสนอธรรมบรรยาย ธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ภาวนา และศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี มรดกของท้องถิ่นไทย เพื่อเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบทบาทของ สถาบันสงฆ์ที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย 

 

วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

สื่อสีขาว

WBTV เป็นแม่ข่ายช่องทางการเผยแพร่งานคณะสงฆ์และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยแฟลตฟอร์มการนำเสนอในยุค ๔.๐ และการสื่อสารสังคมออนไลน์

 

บทบาทนำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทุนทางสังคมของพระพุทธศาสนา เป็นพลังการขับเคลื่อนการนำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

การผลิตรายการอย่างมีส่วนร่วม

ร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมผลิตสื่อพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย มรดกท้องถิ่น โดยองค์กรพระพุทธศาสนา วัด ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสาพัฒนาชุมชน เยาวชนต้นแบบ  และผู้ประกอบสัมมาชีพด้วยหลักวิถีพุทธธรรม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
pariwisut@gmail.com
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างช่องทางการนำเสนองานเครือข่ายพลังบวรผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาและโซเซียลมีเดีย | ผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา มาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา | เพื่อเชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์พลังศรัทธาและกิจกรรมงานของคณะสงฆ์
remove_red_eye 108
thumb_up 0
chat_bubble_outline 0
access_time 18 มกราคม 2021
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE