menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

การประชุมกรรมการบริหารสมัยสามัญ วัดยานนาวา

access_time
21/02/2021
remove_red_eye
82

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมกรรมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดยานนาวา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพระเถรานุเถระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระเจ้าหน้าที่ ไวยาวัจกร เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการปฏิบัติศาสนกิจและพิจารณาการพัฒนาศาสนกิจทั้ง 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาศาสนกิจ ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ระเบียบมติมหาเถรสมาคม จารีตวัฒนธรรมประเพณี บูรณาการงานเพื่อพัฒนาพระอาราม และเกื้อกูลแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติสืบไป

 

| ติดตามทุกประเด็นข่าวเด่นได้ที่นี่ >> www.worldbuddhisttv.com/ข่าวเด่นWBTV

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE