แพร่จัดสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

schedule visibility
14
share

แชร์

จังหวัดแพร่จัดงาน “สืบสานลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตกะเหรี่ยง” อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

 

แพร่จัดสืบสาน  อนุรักษ์ ฟื้นฟู  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “สืบสานลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์กะเหรี่ยง” จังหวัดแพร่ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงให้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดแพร่ เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของตนเอง โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยงตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ซึ่งจังหวัดแพร่ มีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอำเภอวังชิ้น และอำเภอลอง 5 ตำบล รวม 16 หมู่บ้าน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต
ในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวกะเหรี่ยง ผ้าทอกะเหรี่ยง การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สาธิตพิธีกรรมมัดมือกะเหรี่ยง สาธิตการทำข้าวต้มใบก๋ง สาธิตการจักสาน สาธิตการตำครกกระเดื่อง สาธิตการทอผ้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง การประกวดทำอาหารและจัดสำรับอาหารชาวกะเหรี่ยง การแข่งขันโว้นเส้นด้าย และการแข่งขันเดินไม้ก้างเก้ง อีกด้วย

 

แพร่จัดสืบสาน  อนุรักษ์ ฟื้นฟู  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

 

 

 

แพร่จัดสืบสาน  อนุรักษ์ ฟื้นฟู  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

 

แพร่จัดสืบสาน  อนุรักษ์ ฟื้นฟู  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com