อุปสมบทนาคหลวง สามเณรที่สอบได้ ปธ.9 ประจำปี 2566

schedule visibility
3
share

แชร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ให้แก่สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 10 รูป ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

 

โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

ข้อมูล : สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

 

อุปสมบทนาคหลวง สามเณรที่สอบได้ ปธ.9 ประจำปี 2566

 

อุปสมบทนาคหลวง สามเณรที่สอบได้ ปธ.9 ประจำปี 2566

 

อุปสมบทนาคหลวง สามเณรที่สอบได้ ปธ.9 ประจำปี 2566

 

อุปสมบทนาคหลวง สามเณรที่สอบได้ ปธ.9 ประจำปี 2566

 

อุปสมบทนาคหลวง สามเณรที่สอบได้ ปธ.9 ประจำปี 2566

 

อุปสมบทนาคหลวง สามเณรที่สอบได้ ปธ.9 ประจำปี 2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com