สำนักพุทธฯ ถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ ให้พระภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่ กทม.แล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป

schedule visibility
1
share

แชร์

             เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ส้มภาษณ์สื่อมวลชน กรณีการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ ให้แด่คณะสงฆ์ ว่าตามที่ตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ติดตามและอำนวยการความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับถวายการฉีดวัคซีน โดยย้ำ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ ให้เร่งสำรวจข้อมูลและประสานกับสาธารสุขจังหวัด เพื่อถวายการฉีดวัคซีนแด่คณะสงฆ์ให้ครอบคลุม ขณะที่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้นิมนต์คณะสงฆ์มารับการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น

นายอนุชา กล่าวว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฉีดไปแล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป ถือว่าดำเนินการตามความเหมาะสม เพราะพระสงฆ์บางรูปต้องรับกิจนิมนต์ ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดดำเนินการในพื้นที่ที่จำเป็น ซึ่งหากพื้นที่ใดมีความต้องการ ให้ทำเรื่องมายังส่วนกลางและประสานสาธารณสุขต่อไป โดยจะเร่งฉีดให้แก่พระสงฆ์ตามความเหมาะสม

             ส่วนการเยียวยาพระสงฆ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ไม่เคยทอดทิ้ง

 

 

ข้อมูล : สำนักข่าวไทย

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com