สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”

schedule visibility
0
share

แชร์

เศรษฐกิจชุมชนคึกคัก สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน
 

สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”

 

ทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของทุกเดือน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เปิดประสบการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยววิถีถิ่น สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ช๊อปของดีผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิมอาหารอร่อยขนมขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น ณ “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” ณ บริเวณซอยกอกใหม่ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุน ร้านค้าและนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง/ผ้าไทย มาร่วมงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” โดย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับ นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน ผู้บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดำเนินงานถนนคนเดินกอกใหม่ฯ เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมงาน โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคึกคัก 
เกิดการซื้อการขาย ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้

 

สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”

 

สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”
 
นายโกวิท ผกามาศ เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับบทบาทเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “วัฒนธรรม ทำงาน ทำเงิน ทำดี” โดยมีบทบาทสืบสาน รักษา ต่อยอดปลุกวัฒนธรรมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้แข่งขันได้ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินจักกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงดูแลเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับ การจัดงานถนนกอกใหม่ท่าชัยอินดี้แห่งนี้ ถือเป็นการฟื้นฟูและจัดขึ้นใหม่อีกครั้ง หลังจากที่หยุดไปเพราะสถาการณ์โควิด-19 งานนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย เทศบาลเมือง คณะกรรมการกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ เครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
“เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกระดับทั้งชุมชน อำเภอ จังหวัด ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้พื้นที่ถนนคนเดิน เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ 
เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ทั้งอาหาร ขนมพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ และขอให้ถนนกอกใหม่ท่าชัยอินดี้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ” อธิบดี สวธ. กล่าว
ทางจังหวัดสุโขทัย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับ คณะกรรมการกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย กิจกรรมถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ นี้ ได้เคยจัดมาแล้วทุกวันเสาร์แรกของเดือนเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  จึงทำให้ต้องหยุดจัดงานไป  วันนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการพลิกฟื้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่างกว้างขวางต่อไป
ด้านนางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ได้นำเสนอโครงการชุมชนวัฒนธรรมไทยเสริมสร้างเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมหลัก : ชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมย่อย : ถนนคนเดินกอกใหม่-ท่าชัยอินดี้ 
กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ซึ่งสวธ.ได้พิจารณาและอนุมัติงบประมาณอุดหนุนการจัดกิจกรรมถนนคนเดินท่าชัยอินดี้ ในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน 
การออกร้านของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ การจำหน่ายอาหาร ขนมพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าของเครือข่าย งานศิลปะจุดถ่ายภาพบนถนนกอกใหม่ท่าชัยอินดี้แห่งนี้
นางบุญชู ยังเปิดเผยอีกว่า งานในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย องค์การพื้นที่พิเศษ 4 หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและอำเภอทุกอำเภอ 

 

สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”

 

สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าชัย คณะกรรมการกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าชัย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าชัย

ทั้งนี้ ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ (ตลาดต้องชม) นี้ได้รับรางวัล ตลาดอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health จัด ณ บริเวณซอยกอกใหม่ หมู่ 10 ตำบล ท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรกของเดือน ระหว่างเวลา 15.00–21.00 น. โดยมีร้านค้ารวมกว่า 100 ร้านค้า จำหน่ายอาหารพื้นถิ่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน  สินค้าวินเทจ  ผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดร้านค้าที่ได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด  การประกวดแต่งร้านที่แปลกใหม่ดูดีพร้อมมอบรางวัล การแสดงดนตรีไทยและร่วมสมัย อาทิ รำกลองยาว ดนตรีโฟล์คซอง สนุกสนานกับการร่วมเล่นเกมส์ ถ่ายภาพโพจลงสื่อโชเชียล พร้อมรับของรางวัล ของที่ระลึก
นักท่องเที่ยวที่มาสามารถถ่ายภาพกับมุมถ่ายภาพ Street Art รวมถึงมุมอัตลักษณ์ชุมชน ภาพเขียนสามมิติสื่อความเป็นชุมชนท่าชัย สมัยเป็นย่านธุรกิจการค้าในอดีตที่เคยรุ่งเรืองเมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชุมชนได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม และอัตลักษณ์ชุมชนท่าชัย พร้อมรณรงค์ส่งเสริมเรื่องอาหารปลอดภัย การใช้วัสดุธรรมชาติ (ตลาดปลอดโฟม) รวมถึงมีกิจกรรมสำคัญอันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ กิจกรรม “ร้อยใจรักด้วยภักดี ณ ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” คือ การเขียนข้อความบนกระดาษรูปหัวใจที่แสดงถึงความรักและเทิดทูนสถาบัน รวมทั้ง  กิจกรรมศิลปินพื้นถิ่นสอนวาดภาพ “พ่อหลวงของปวงชาวไทย”

 

สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”

 

สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”

กิจกรรม “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” นี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่า ตลอดสองข้างทางภายในซอยกอกใหม่ ให้คงอยู่เป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรือง บอกเล่าอดีตอันยาวนานของชุมชนท่าชัย และร่วมกันฟื้นฟูวิถีถิ่นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าขาย กระตุ้นการซื้อ-การขาย เพิ่มรายได้แก่คนในชุมชน ทั้งยังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com