สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานในพิธีถวายกุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์

schedule visibility
2
share

แชร์

           เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานในพิธีถวายกุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ ๘๔ ปี และอนุสรณ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ โดย พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล และศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพจัดสร้างน้อมถวายสักการะ

การนี้ พระเทพวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบถวายเพื่อเป็นกุฏิปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และรับรองพระธรรมทูต พระภิกษุสามเณรผู้เดินทางมาจากจตุรทิศ

โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานดำเนินการโครงการฯ พร้อมพระเถรานุเถระ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี

 

ข้อมูล : FB.วัดยานนาวา พระอารามหลวง

Link>>>https://bit.ly/3cGl374

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Untitled post 5641
schedule
Untitled post 5635
schedule
ข่าวเด่นWBTV ท่านอ้นเยือนวัดยานนาวาทำบุญถวายภัตตาหารภิกษุสามเณร

ข่าวเด่นWBTV ท่านอ้นเยือนวัดยานนาวาทำบุญถวายภัตตาหารภิกษุสามเณร

schedule
สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม , เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ  วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมพุทธมณฑล  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  งานครั้งนี้ สามารถติดตามรับชมสดทาง wbtv ช่องทาง เฟสบุ๊คไลฟ์ :  WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ และ ช่องทาง Youtube :  WBTVwatyannawa

สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม , เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม งานครั้งนี้ สามารถติดตามรับชมสดทาง wbtv ช่องทาง เฟสบุ๊คไลฟ์ : WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ และ ช่องทาง Youtube : WBTVwatyannawa

schedule

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com