ศาสนกิจ | ศาสนกิจคณะสงฆ์ไทย ออกอากาศ 14 ม.ค. 64

schedule visibility
2
share

แชร์

รายการ ศาสนกิจคณะสงฆ์ไทย

ออกอากาศทุกวัน ….  เวลา ….
ดำเนินรายการโดย พระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

และพระครูศรีวิรุฬหกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com