ศาสนกิจ | ศาสนกิจคณะสงฆ์ไทย ออกอากาศ 20 ส.ค. 63

schedule visibility
4
share

แชร์

รายการ ศาสนกิจคณะสงฆ์ไทย
ดำเนินรายการโดย พระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

และพระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ป.ธ.๙ พธ.ม. (พุทธศาสมหาบัณฑิต)

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com