วัดพระเชตุพน ประชุมบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

schedule visibility
0
share

แชร์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประชุมร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมศิลปากร หารือแนวทางการพัฒนาพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมด้วย พระเทพวชิรโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ วัดพระเชตุพน และพระเถรานุเถระคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการวัดพระเชตุพน ร่วมประชุมหารือกับนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแนวทางการพัฒนาพระอาราม การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ การบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธเทวปฏิมากรและฐานชุกชี การบูรณะปิดทองพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระรูปสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) และบูรณปฏิสังขรณ์ตำหนักวาสุกรี

 

วัดพระเชตุพน ประชุมบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

 

โดยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้กราบนมัสการถวายแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ และเกื้อกูลพุทธบริษัท ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูล : วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

 

วัดพระเชตุพน ประชุมบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

 

วัดพระเชตุพน ประชุมบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

 

วัดพระเชตุพน ประชุมบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

 

วัดพระเชตุพน ประชุมบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

 

วัดพระเชตุพน ประชุมบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com