ร่วมงานกับเรา

schedule visibility
0
share

แชร์

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02 675 7134

โทรสาร 02 675 7053

อีเมล์ [email protected]

Youtube         WBTVwatyannawa

Facebook       WBTVwatyannawa

Line              @wbtv

Website         www.worldbuddhisttv.com

สำนักงานเลขานุการโครงการสถานีพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์

พระมหาเป็นเกียรติ กิตฺติวิสุทฺโธ

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 092 143 1234

Email : [email protected]

ประสานงานภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาเนื้อหา การเผยแพร่สาธารณะ และงานสารคดี

          นายณฐ ทะสังขา

          สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

          โทร. 097 912 1940

          Email : [email protected]

ส่งข่าวสารเพื่อออกอากาศ

หัวข้อ

รายละเอียดข่าว

แนบไฟล์ (Max 50 Mb)

ชื่อ-เบอร์โทรติดต่อกลับ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com