พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระเทพสิทธิมงคล วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง

schedule visibility
2
share

แชร์

“ภารกิจเลือกตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการเลือกส่งเสริมการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ มากมายของพระเทพสิทธิมงคล ยังเป็นกิจกรรมสำคัญ แม้ว่าปัจจุบันท่านจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่หาได้หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยวิริยะอุตสาหะที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา และพัฒนาการศึกษาให้เยาวชน พระเทพสิทธิมงคล พระนักพัฒนาร่มธรรมฝั่งอันดามัน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ”

 

พระเทพสิทธิมงคล

วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง
พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๑๐

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ
“พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com