พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

schedule visibility
3
share

แชร์

“การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและการศึกษาดูงานจะช่วยยกระดับและสร้างกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือหัวใจแห่งการพัฒนา จากโครงการพระธรรมทายาทในอดีต ได้พัฒนาพระนักเทศน์ทั่วประเทศ และพระมหาประนอม… คือ หนึ่งในพระธรรมทายาท ที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพระธรรมทายาท สานต่อคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสันติสุขของโลก”

 

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พระธรรมทายาท รุ่นภิกษุใจสิงห์

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิขุ ๒๕๕๙-๒๕๖๑

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com