พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูปทุมภาวนาจารย์ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี

schedule visibility
25
share

แชร์

“แม้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่และยังมีผู้สืบสาน แต่ด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันที่แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่น้อยลงของประชาชนบางส่วน นั่นคงเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งที่วงการพุทธศาสนามองเห็น พระนักพัฒนาที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จ

ทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ”

 

พระครูปทุมภาวนาจารย์

วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๗


โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิขุ ๒๕๕๙-๒๕๖๑

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com