พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูมงคลวรวัฒน์ วัดเทพมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ

schedule visibility
6
share

แชร์

“ในสภาพสังคมที่ความเจริญทางวัตถุและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอด ค่อยๆ ถีบส่งให้ผู้คนห่างไกลจากวัด ออกจากศีลธรรมขึ้นทุกขณะ ทว่ายังมีพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่คงยึดมั่น แนวแน่ในทางปฏิบัติ และอุทิศตน ทำงานพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมะขับเคลื่อนสังคมให้เดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม พระครูมงคลวรวัฒน์แห่งวัดเทพมงคล พระนักพัฒนาแห่งเมืองอำนาจเจริญ”

 

พระครูมงคลวรวัฒน์

วัดเทพมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๒

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com