พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูอมรชัยคุณ อาศรมธรรมทายาท จังหวัดนครราชสีมา

schedule visibility
15
share

แชร์

https://www.youtube.com/watch?v=y1uHcVk_P5A

“หลวงตาแชร์หรือพระคุณอมรชัยคุณ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุที่มากขึ้น แต่ท่านก็ได้สร้างพระนักพัฒนารุ่นใหม่ เพื่อเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญไปพร้อมกับธรรมะที่งอกงาม ซึ่งยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพระธรรมทายาทเสมอมา”

 

พระครูอมรชัยคุณ

อาศรมธรรมทายาท จังหวัดนครราชสีมา

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๒

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com