พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูโสภณคุณาทร วัดคลองเปล จังหวัดสงขลา

schedule visibility
51
share

แชร์

พระครูโสภณคุณาทร คือพระนักพัฒนาที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา สู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จ จนได้รับรางวัลต้นแบบในการพัฒนาบุคลากร

ทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ พระครูโสภณคุณาทรยึดในคำปฏิญาณตนที่ว่า “เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ขอปฏิบัติตามอุดมคติที่ตั้งเอาไว้ เมื่อมรณภาพ ร่างกายมอบให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดวงตามอบให้สภากาชาดไทย และขอมอบดวงใจ มอบถวายเป็นพุทธบูชา”

 

พระครูโสภณคุณาทร

วัดคลองเปล จังหวัดสงขลา

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๒

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com