พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย

schedule visibility
0
share

แชร์

“กว่า ๓๐ ปีมาแล้ว ที่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา ได้หยั่งรากลงสู่จิตใจของชาวเชียงแสนเสมอมา ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายปกคลุมไปทั่วดินแดนเชียงแสน ซึ่งแน่นอน ผลสัมฤทธิ์อันยิ่งยวดนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ท่านได้ผ่านการอบรมโครงการพระธรรมทายาทนั่นเอง”

พระพุทธิญาณมุนี

วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๔

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ
พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com