พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส) วัดโพธิ์ทอง จังหวัดจันทบุรี

schedule visibility
35
share

แชร์

“บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนา ไปติดอาวุธทางความคิดแก่ชาวบ้านไปตามความเหมาะสมและบริบทของแต่พื้นที่ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่ธรรมทายาทอีกหลายรุ่นจนสำเร็จ ทั้งหมดนี้ คือหัวใจของพระธรรมทายาทต้นแบบ”

 

พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส)

วัดโพธิ์ทอง จังหวัดจันทบุรี
พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๑๐

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

“พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com