พระธรรมทายาทต้นแบบ | พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน

schedule visibility
34
share

แชร์

“จากการสนับสนุนส่งเสริมของพระครูพิทักษ์นันทคุณให้พระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสเข้าอบรมกับโครงการพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๕ ล่วงไปจนถึงรุ่นที่ ๒๐ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการที่ต้องยุติลง ส่งผลให้พระธรรมทายาทรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ ต่อยอด เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้งอกงามอยู่ในใจผู้คน ควบคู่ไปกับการสานต่องานด้านพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม โดยนำหลักพระศาสนามาเป็นแนวทาง”

 

พระครูพิทักษ์นันทคุณ

วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน

พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๔

 

โครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

พระธรรมทายาท ประกาศสัจจธรรม เพื่อเป็นอาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com