ทต.ทับมา จัดโครงการฝึกสมาธิ แก่เยาวชนมุ่งสร้างความเข้าใจในพุทธประวัติธรรมะ

schedule visibility
9
share

แชร์

เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญาแก่เด็กเยาวชนนักเรียน มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจในพุทธประวัติธรรมะ และการฝึกสมาธิอย่างง่าย

ทต.ทับมา จัดโครงการฝึกสมาธิ แก่เยาวชมุ่งสร้างความเข้าใจในพุทธประวัติธรรรมะ

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ก.ค.66 ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญาแก่เด็กเยาวชนนักเรียน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา มีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน 233 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีพระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทับมา มาให้ความรู้บรรยายธรรมะ หัวข้อเด็กดีมีคุณธรรม และมารยาทของชาวพุทธ รวมทั้งการฝึกการกราบ การไหว้ ฝึกสวดมนต์ และฝึกนั่งสมาธิด้วย

 

ทต.ทับมา จัดโครงการฝึกสมาธิ แก่เยาวชมุ่งสร้างความเข้าใจในพุทธประวัติธรรรมะ

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในพุทธประวัติธรรมะ และการฝึกนั่งสมาธิ เรื่องมารยาทของชาวพุทธ การไหว้ การกราบ รวมทั้งนักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างง่ายด้วยกระบวนการ Executive Function (EF) อีกด้วย

 

ทต.ทับมา จัดโครงการฝึกสมาธิ แก่เยาวชมุ่งสร้างความเข้าใจในพุทธประวัติธรรรมะ

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com