จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

schedule visibility
24
share

แชร์

จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด 

 

จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดยมีนายกิตติภัทย์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการ และคณะครู เข้าร่วมพิธี

 

จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา โดยประเทศไทย ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาแล้ว 5 ครั้ง 

 

จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

ทั้งนี้ จึงมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ได้แก่ ผศ.ดร. ประวัติ สมเป็น, นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์, นางสาวปวีณ์กร หมายสุข, นางสาวมีนา แก้วลอย และ นางสาวอลิษา สุบินชัย 

สำหรับครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล, นางจินตนา พบบุญ ครูโรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา”, นายมนตรี เท้าไทยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร และ นางประภาพร รัตนะดี ครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง

 

จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com