ข่าวเด่นWBTV ท่านอ้นเยือนวัดยานนาวาทำบุญถวายภัตตาหารภิกษุสามเณร

schedule visibility
0
share

แชร์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Untitled post 5641
schedule
Untitled post 5635
schedule
สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม , เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ  วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมพุทธมณฑล  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  งานครั้งนี้ สามารถติดตามรับชมสดทาง wbtv ช่องทาง เฟสบุ๊คไลฟ์ :  WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ และ ช่องทาง Youtube :  WBTVwatyannawa

สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม , เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม งานครั้งนี้ สามารถติดตามรับชมสดทาง wbtv ช่องทาง เฟสบุ๊คไลฟ์ : WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ และ ช่องทาง Youtube : WBTVwatyannawa

schedule

สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานในพิธีถวายกุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์

schedule

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com