การพัทธสีมาพิธีอุโบสถวัดโพธิ์ศรีวราราม

schedule visibility
3
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการพัทธสีมาพิธี อุโบสถตามแบบพระราชทาน โดยพระครูโพธิวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีวราราม เป็นประธานอำนวยการสร้าง โดยมีคุณสมพงศ์ – คุณสุรีย์ ลิ้มสุวรรณ พร้อมสาธุชน เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ การนี้มี พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ ผจร.วัดบรมสถล, พระครูสมุห์สุกะพงค์ กิตฺติวํโส ผจร.วัดบรมสถล เป็นผู้อำนวยการประสานศรัทธา มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดสกลนคร และคัดกรองสุขภาพ ณ วัดโพธิ์วราราม ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 การพัทธสีมาพิธีอุโบสถวัดโพธิ์ศรีวราราม

 

 การพัทธสีมาพิธีอุโบสถวัดโพธิ์ศรีวราราม

 

 การพัทธสีมาพิธีอุโบสถวัดโพธิ์ศรีวราราม

 

 การพัทธสีมาพิธีอุโบสถวัดโพธิ์ศรีวราราม

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com