กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ” สื่อพุทธธรรม นำสู่สันติสุข “

schedule visibility
1
share

แชร์

          วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง(อ.ป.ก.) รับถวายสักการะและสนทนาธรรม กับดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการพิธีเปิดโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ นำเสนอเครือข่ายพลังบวร ผ่านรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสถานีพระพุทธศาสนา และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          ๑) เพื่อสร้างช่องทางการนำเสนองานเครือข่ายพลังบวร ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา และทางสื่อสังคมออนไลน์
          ๒) เพื่อผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา มาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
          ๓) เพื่อเชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์พลังศรัทธาและกิจกรรมของคณะสงฆ์
          ซึ่งมุ่งประสงค์ให้เกิดช่องทางการนำเสนองานเผยแพร่วิถีใหม่ด้านพระพุทศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านความร่วมมือของคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคม
          สามารถติดตามรายการละเอียด “สถานีพระพุทธศาสนา” ได้ทาง WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ

https://www.facebook.com/WBTVwatyannawa

หรือ https://www.youtube.com/c/WBTVwatyannawa

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com